Ziurtapen-modalitateak: eskualdekoa, taldekoa edo banakakoa.

Inicio > Propietarios Forestales > ZIURTAPEN-MODALITATEAK

ESKUALDEKO BASO-ZIURTAGIRIA: BASALDE

Eskualdeko Baso Ziurtagiriak legezko erakunde bat izatea eskatzen du, ziurtapen-prozesuan interesa duten eskualde osoko baso-jabe/kudeatzaileei ordezkaritza zuzenean edo ordezkarien bidez egiaztatzen diena.

Eskualdeko erakunde eskatzaileak aukera emango die ziurtapen-prozesuan interesa duten jabe edo kudeatzaile guztiei eskualde horretako baso-azaleran baso-ziurtagiria eskuratzeko, betiere Espainiako Sistemak ezartzen dituen baldintzak betetzen badira.

Image module

TALDEKO EDO BANAKAKO BASO-ZIURTAGIRIA

Taldearen Baso Ziurtagiriak prozesuan interesa duten jabeak/kudeatzaileak elkartzea eta antolatzea eskatzen du, legez eratutako elkarte baten bidez edo juridikoki dokumentatutako akordio baten bidez.

Pertsona fisiko edo juridiko batek eskatuko du, esplizituki, Banakako Baso Ziurtagiria, eta erakunde eskatzaile gisa jardungo du kudeatzen dituen eta prozesu honetan borondatez sartzen dituen baso-azaleretarako.

Gomendatzen da Banakako Baso Ziurtagiria eskatzen duen erakundeak eremu horretan kudeatzen duen baso-azalera guztia sartzea ziurtagirian.

Image module