Zer egiten dugu PEFC Euskadin?

GURE LANA

Iraunkortasun-jarraibideak onartzen ditugu.

Euskadin PEFC ziurtagiria kudeatzeaz gain, gure lan nagusia iraunkortasun-jarraibideak adostea da, Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Eskualdeko Gidalerroak eginez, eta Euskadiko PEFC Ziurtagiriari atxikita daudenek horiek betetzeko konpromisoa hartuko dute.

Jarraibide horiekin, Euskadiko baso-kudeaketara eramaten dira PEFCn nazioartean adostutako iraunkortasun-jarraibideak.

TOKIAN TOKIKO APLIKAZIOA

Baldintza nazionalak gure ekosistema espezifikoetara egokitzen ditugu.

Nazioartean baso bat era jasangarrian kudeatzeko modu bat baino gehiago dago. PEFCn, ziurtatu egiten dugu baso-kudeaketa jasangarriko betekizun nazionalak beti egokitzen direla baso-ekosistema espezifikoen, lege- eta administrazio-esparruaren, testuinguru soziokulturalaren eta tokiko beste faktore garrantzitsu batzuen beharretara.

PEFC Euskadiren erantzukizunak.

PEFC Euskadik bere gain hartzen ditu helburuak betetzeko Euskadiko baso-ziurtapenarekin lotutako ekintza eta jarduera guztiak, PEFC logotipoa erabiltzeko eskubidearen lizentzia eta erregistroa barne, bai eta baso-kudeaketaren eta zaintza-katearen ziurtapena ere, PEFC-Españarekin egindako hitzarmenean.

BASO-KUDEAKETA JASANGARRIRAKO BETEKIZUNAK

1.

Ekosistemaren biodibertsitatea mantentzea, kontserbatzea eta hobetzea.

2.

Ekologikoki garrantzitsuak diren baso-eremuak babestea.

3.

Baso-bihurketak debekatzea.

4.

Herri indigenen baimen askea, aldez aurrekoa eta informatua aitortzea.

5.

Genero-berdintasuna eta langileen tratu-berdintasunarekiko konpromisoa sustatzea.

6.

Baso-komunitateen osasuna eta ongizatea sustatzea.

7.

Giza eskubideak errespetatzea baso-eragiketetan.

8.

Basoek gizartearentzat dituzten funtzio ugariak errespetatzea.

9.

Tokiko pertsonekin, komunitateekin eta beste alderdi interesdun batzuekin kontsultak egiteko xedapenak.

10.

Lurraren jabetza- eta edukitze-eskubideak errespetatzea, bai eta eskubide tradizional eta tradizionalak ere.

11.

Langileen eskubideei buruzko LNEren oinarrizko hitzarmen guztiak betetzea.

12.

Gutxieneko soldatatik soldata duinerantz lan egitea.

13.

Debekatuta daude genetikoki eraldatutako zuhaitzak eta produktu kimiko arriskutsu gehienak.

14.

Bihurketek ezarritako landaketen ziurtagiria baztertzea, ekologikoki garrantzitsuak diren (adibidez, zohikaztegiak) baso-ez diren lurren bihurketak barne.

15.

Klima-praktika positiboak, hala nola berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea baso-eragiketetan.