Basoak Kudeatzeko Planak

ZER DA BASOAK KUDEATZEKO PLAN BAT?

Lurzati bakoitzean egin beharreko kudeaketa azaltzen du.

Baso Kudeaketako Planek lurzati bakoitzean egin beharreko prozedurak jasotzen dituzte, horrela, PEFCren gidalerroak eta eskakizunak islatu eta betetzeko.

Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoen gutxieneko edukia mendiei buruzko foru-arauetan edo aplikatzekoak diren hurrengo foru-dekretuetan jaso ohi da.

Ziurtagirian sartu nahi duten mendi-jabe/-kudeatzaile guztiek eginda eta dagokion aldundiak onetsita edo onetsita izan behar dute beren mendia kudeatzeko plana.

NOLA EGITEN DA?

GESTFORE softwarea erabiltzen da.

Jabetza bakoitzaren kudeaketa-planak idazten dituztenen eskura (baso-teknikari kualifikatuak) GESTFORE izeneko softwarea jartzen da.

GESTFOREk mendiko lursail bakoitzaren kudeaketa-planak egiteko kontuan hartu beharreko informazio guztia biltzen du.

GIS batek osatutako mapa tematikoen bilduma zabal baten bidez, informazio geografiko osoa ematen du plangintza egiteko eta beharrezko baldintza guztiak kontuan hartzeko.

ZIURTAPEN-PROZESUA

1. URRATSA

 • ERREDAKTOREAK

 • Baso Kudeaketa Plana (KP) egiten dute, KESTFORE tresnarekin.
 • Datu guztiak biltzen dituzte: natura, basoak eta mendiaren kudeaketa.

2. URRATSA

 • JABEAK

 • Egindako KP onartzen eta sinatzen dute.
 • KP ematen diote erakunde eskatzaileari, bai eta PEFC ziurtagiriari atxikitzeko eskaera ere.

3. URRATSA

 • ERAKUNDE ESKATZAILEA

 • Ziurtagirian KP txertatzen du eta EBIS datu-basea kudeatzen du.
 • KP sartzeko eskatu dio ziurtagiri-emaile independenteari, eta hark urtero ikuskatzen du.

KESTFOREK EMANDAKO INFORMAZIOA

 • Jabetzari, katastroari, erregistroari, bide-azpiegiturei, ehiza- eta abeltzaintza-jarduerari buruzko datuak.
 • Natura-ingurunea: ingurumen-interes bereziko habitatak edo espezieak, landaredia, fauna, birsorkuntza, finkatutako karbonoa eta egur hila.
 • Datu fisiografikoak, klima, hidrografia, egoera fitosanitarioa, plangintza, aprobetxamenduak, inbertsio ekonomikoak, enplegua, segurtasuna eta osasuna.
 • Kultura-ondareari eta jolas-jarduerei buruzko informazioa.