PEFC Euskadiren gidalerroak

BASOAK KUDEATZEKO GIDALERROAK

PEFC Euskadiren helburu nagusia da Euskadin diharduten erakunde eskatzaile guztiek betearazi beharko dituzten baso-kudeaketako gidalerroak eta jardunbide egokien kodeak adostea.

 • Jabeak

   

  Jabeek edo kudeatzaileek jarraitu beharreko kudeaketa-jarraibideak.

 • Erredaktoreak

   

  Kudeaketa-planak egitean bete beharreko gidalerroak.

 • Image

  Enpresak

   

  Baso-lanak eta baso-lanak egiten dituzten enpresek jarraitu beharreko kudeaketa-jarraibideak.

PEFC EUSKADIK ONARTUTAKO BASO-KUDEAKETAKO GIDALERRO NAGUSIAK

1. IRIZPIDEA

 • BASO-BALIABIDEAK ETA KARBONOAREN ZIKLO GLOBALAK

 • Baso-masa berriro ezartzea, mozketa egin eta 2 urteko epean.
 • Masa garatzea, urtaroaren kalitatearekin, kudeaketaren helburuekin eta eskualdeetako baso-gidalerroekin bat etorriz.
 • Ahalik eta karbono gehien finkatzeko gai diren basoak lortzea.

2. IRIZPIDEA

 • BASO-OSASUNA ETA -BIZITASUNA

 • Kalte fitosanitarioen berri ematea, transmisioa saihesteko.
 • Inausteko erremintak desinfektatzea.
 • Eskolitidoak kontrolatzeko entresakak aprobetxatzea.
 • Ez erabili baimendu gabeko produktu kimikorik edo dosirik.
 • Hegaldian eta lurrean egin daitezkeen kalteak minimizatzea.
 • Araudia betetzea eta sua erabiltzeko baimena eskatzea.
 • Gorde landaren fakturak eta etiketak.

3. IRIZPIDEA

 • PRODUKZIO-FUNTZIOAK

 • Basoetarako ezarritako kudeaketa-plana ezagutzea eta betetzea.
 • Kostuekin eraginkorra izatea, jasangarritasunerako arriskurik gabe.
 • Sarbideak kontserbatzea, ibiltzeko modukoak izan daitezen.
 • Aprobetxamendu-kontratuetan jasotzea lehendik dauden pistak jatorrizkoaren antzeko egoeran uzteko betebeharra.
 • “Basoko beste produktu batzuk” ekoizten badira, denboran modu jasangarrian egitea.

4. IRIZPIDEA

 • DIBERTSITATE BIOLOGIKOA BASO-EKOSISTEMETAN

 • Zuhaiztiak osatzen dituzten espezie naturalen zuhaitzak zutik uztea.
 • Basoko ugalketa-materiala identifikatzea.
 • Birsortze naturalaren kasuan, oinak hobeto osatuta eta mendiaren baldintza naturaletara hobeto egokituta egon daitezen bilatzea.
 • Identifikatutako habitat berezien azalera murritz dezaketen baso-praktikak ez egitea.
 • Identifikatutako espezie mehatxatuen harrera-gaitasuna murrizten duten baso-praktikak ez egitea.
 • Baso-eremu naturalen eta erdi-naturalen azalera murrizten duten baso-praktikak ez egitea.

5. IRIZPIDEA

 • BABES-FUNTZIOA MANTENTZEA ETA HOBETZEA

 • Fitosanitarioak ez aplikatzea eta ibaiertzetako landaredi babesleari eusten zaiola bermatzea.
 • Higadura-kalteak detektatzea eta hasierako egoera leheneratzeko eta berriro gerta ez daitezen neurriak hartzea.
 • Behar den arreta jartzea makina astunak erabiltzean, lurra ez kaltetzeko.
 • Baso-pista berrietan batez beste % 15etik gorako maldak saihestea eta ura husteko beharrezko lanak egitea.
 • Zura ateratzeko lanetan edo bide-sarbideetan ur-ibilguetan kalterik ez eragitea. Ez erabili ibarbideak enborrak ateratzeko edo herrestan eramateko.

6. IRIZPIDEA

 • BESTE FUNTZIO SOZIOEKONOMIKO BATZUK

 • Kudeaketa-unitatean zuhaitzak eta ingurune bereziak daudenean, haien existentzia arriskuan jar dezaketen baso-jarduerarik ez egitea.
 • Kontuz ibili ondare historikoko, jolas-, paisaia- edo kultura-balioa duten elementuak identifikatuz gero.
 • Baso-kudeaketa iraunkorraren irizpideekin konprometitutako enpresei kanpoko lanak enkargatzea, ahal den guztietan eta sinatutako kontratuen bidez.
 • Basoen kudeaketari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko prestakuntza teorikoa eta/edo praktikoa.
 • Kontratatutako enpresei eskatzea lan-arriskuei buruzko legeria bete dezatela.

UNADAK

 • KONTSERBAZIO-UNADAK

 • Basoaren kudeaketaren helburu nagusia baso-masak kontserbazio eta birsorkuntza naturaleko egoera egokian kontserbatzea izango da.
 • Unada horiek kontserbatzeko ahalegina egingo da, fauna- eta flora-espezieei harrera egiteko gaitasun egokia izan dezaten.
 • Baso-esku-hartzeak mozketa fitosanitarioetara edo baso horien kontserbazioa zailtzen duten zuhaitzak kentzera mugatuko dira.
 • Ez atera zura gaixotutako, hildako edo eroritako zuhaitzetatik, arrisku fitosanitario edo sute-arrisku handia ez badakarte.
 • BABESTEKO UNADAK

 • Helburu nagusia lurzorua eta ura babestea izango da, baso-masak kontserbatuz.
 • Unadak kontserbatzea, basoen kontserbazio hidrologikorako gaitasun egokia izan dezaten.
 • Basogintzako esku-hartzeak mozketa fitosanitarioetara edo babes-ahalmen egokia duten mantentze-lanetara mugatuko dira.
 • Ez atera zura gaixotutako, hildako edo eroritako zuhaitzetatik, arrisku fitosanitario edo sute-arrisku handia ez badakarte.